July 23, 2010 archive

屎坑大帝

自從天氣轉熱後,阿哥便開始這個霸屎坑的習慣。理論上,貓瞓的地方應該是最舒服的,但左睇右睇,屎坑有乜舒服? 馬桶被貓大人據為王座後,每次如廁,都要三催四請,請大人稍移玉步,屢次換來一副臭臉。不但如廁,沐浴刷牙,都要在貓大人監視之下進行。又唔係用佢哋啲嘢,有乜好睇喇? 從此之後,馬桶蓋必須闔上,否則八卦的貓必然抵不住誘惑去攪屎坑水,今日草缸換水時打開馬桶蓋時,阿哥便太八卦而失足跌入屎坑,嘩!好彩當時的水是乾淨的,唔係就多咗一隻屎坑貓了。 唔知係唔係貓有預知天性,好耐無試過下午時間阿哥會出廳瞓,現今我寫他糗事時,他竟睡在我腳上,好似提醒我小心下筆,呵呵呵~!