May 27, 2010 archive

轉呀轉,睇十字架

上山影全景,想就想咗好耐,付諸實行就未試過,因為怕辛苦,行山已經攰,再攞多個腳架相機就會攰上加攰,但好玩就要付出,惟有頂硬上。 先由近的地方開始。搭小巴上獅子亭影了一輯相,然後上山,上到分岔位不原路撤,而是往道風山走。這條路十多年前還是好爛,黃泥斜坡,未落雨已經滑到死,現今己變了石階,而且開始加建扶攔。 今次的全景,效果甚好,地上的腳架清得仔細,其他接駁位亦無穿崩,可以一看。