April 30, 2009 archive

大熊貓‧小熊貓‧歎新屋

海洋公園極進取,近年大興土木,其中一個重點亞洲動物天地今日開放,我當然不會走寶,第一時間去趁這個新屎坑。 這個亞洲動物天地其中一個賣點是四隻小熊貓,若與大熊貓比較,這些小熊貓真的好活潑、無時停。在牠們的圍圈外,一定塞滿人,不管小熊貓左踱右行,又抑或是攀高爬低,必然惹來陣陣驚歎聲。其中一幕更抵死,其中一隻小熊貓賴在樹丫上不肯落地,護理員入內手指指,牠竟然真的聽話爬落樹,跟護理員走埋一邊。由此可見,要圈養的動物放生,是一件難之又難的事。 小熊貓固然是人氣王,但我的主角始終是大熊貓。搬入亞洲動物天地的只有樂樂盈盈,牠們的新居比以前的大好幾倍,而且大部分地方都是無玻璃的,加上新居的玻璃天幕,以後只要好天氣,一定可以拍到好照片,不似以前時常有玻璃倒影。樂樂盈盈的新居可以分為三部分,左右是一個露天的休閒地,左邊的有一個小瀑布,今日便見到其中一隻在瀑布下淋水,真識歎。而右邊的部分則有一道好深的水坑,唔知兩隻國寶識唔識游水?在左右兩個休閒地中間,是一個小小的真雪樂園,有四、五堆真雪,樂樂盈盈會唔會瞓係上面納涼?觀乎這個設計,斷估是為了以後樂樂盈盈大了,需要分居,那時便一貓各據一方,到交配時才放在一起。 今日下午約一時半到,樂樂盈盈例牌搵周公,到三時許才起身食下午茶,較以前的早了更一個鐘。中間的時間回到舊館看看,冷冷清清,人真的是貪新忘舊。樂樂盈盈遷出後,牠倆原本的地方就由安安住,而婆婆級的佳佳則無變動。安安睡到無儀態,而佳佳則傻傻的坐著,老態龍鐘,真擔心牠隨時西遊去也。 講番亞洲動物天地,它與舊館最大的分別是它有大部分地方都沒有玻璃,我估遲早有人會跳(或是跌)落去。老實講,我今日都想跳落去,攬一攬樂樂盈盈,即使被咬一啖都有賺!唔知幾時會有這個第一跌,及又是何許人也! 題外話: 亞洲動物天地還有其他動物,如水獺、娃娃魚、揚子鱷等等,今日一概無睇,因為眼中只有大小熊貓,其他已忘了。不過,路過金魚館時都有看一眼,竟然發現金魚缸內的水草是膠的,嘩!咁都得?