April 12, 2009 archive

識游水的貓

如果每隻貓都識好似上圖的一樣識游水,世界會否會變得更有趣? 首先,有貓陪你鴛鴦浴,保證浸到皺皮都唔捨得起身。 其次,每次毋須再要如打仗般同隻貓沖涼,以後只要抛落水池便可食自己。 以後,落水不一定是狗了,落水貓亦唔算話錯;狗仔式亦非狗仔專用,貓仔式更是優雅。